Zdeněk Michálek

Lektor, mentor a kouč

Co mne přivedlo k této profesi?

Když mě život stavěl do různých situací, s nimiž jsem si nevěděl rady, vždy jsem hledal oporu v lidech kolem sebe, silných osobnostech, od kterých jsem se mohl učit. Taky v literatuře, kurzech a školeních, které mě posouvaly dále. 

V oblasti osobního rozvoje jsem začínal s knížkou Libora Míčka, Sebevýchova a duševní zdraví. Po řadě kurzů ve skautingu mě hodně posunul kurz vůdcovství od švýcarské firmy Gustav Käser International, https://www.gustavkaeser.com/cs-cz, který jsem jako jeden z vedoucích odborů v TATRA a.s. absolvoval krátce po sametové revoluci.

Inspirativní byl kurz osobního rozvoje s psycholožkou Renátou Novobilskou a rovněž konzultace s psychologem Václavem Lepičovským, s nímž jsem spolupracoval v rámci Institutu Svazu průmyslu ČR.

V TATRA a.s. byl mým vzorem zejména pan Stanislav Majzlík, po kterém jsem přebíral svou první manažerskou funkci vedoucího oddělení průmyslově právní ochrany, následně mí nadřízení, Ladislav Kostelník a technický náměstek Stanislav Tichavský.

Nakonec američtí manažeři, kteří Tatře jednu dobu pomáhali. Gerard Greenwald, Jack Rutherford a zejména David Shelby, s níž jsem sestavoval první tatrováckou strategii.

Vedení v obtížných podmínkách jsem se učil v kurzu pro lídry z „transitional economies“ ve William Davidson Institutu v Michiganu https://wdi.umich.edu/, kam mě Američani vyslali. O tom jak zvyšovat produktivitu zase v Osace od japonských manažerů z Toyoty přes AOTS viz https://www.aots.jp/.

Hodně mi daly kurzy v Ashridge Business School ve Velké Britániii nyní HULT Ashridge https://www.hult.edu/ashridge/.

Impulzem ke změně profese z manažera na lektora a konzultanta pro mě byl dvouletý program britského know-how fondu „Training of management trainers for Moravia“, vedený mým učitelem a dlouholetým přítelem Edgarem Wille. Program by zakončený zkouškou u britského Institutu of Personal Development.

Tento program mě přivedl k myšlence začít sdílet vše, co jsem se v manažerské práci dosud naučil.

V duchu citátu zakladatele amerického Woodcraftu Ernesta Thompsona Setona „Protože jsem poznal trýzeň žízně, vyhloubil jsem studnu, aby i jiní mohli píti“ jsem v roce 1995 založil Moravskou pobočku Institutu Svazu průmyslu ČR. Více o Woodcraftu zde: https://www.woodcraft.cz/.

Výrazně mě ovlivnila spolupráce s tehdejší ředitelkou celého Institutu paní docentkou Vlastou Šafaříkovou a jejím pozdějším manželem George Bouldenem, ředitelem britské Action Learning Association.

Ashridge 1992

Cenné poznatky k systémovému rozvoji personální práce ve firmách mi přineslo zapojení do projektu CzechInvestu - Výcviku poradců pro zavádění britského standardu Investors in people v ČR. Viz https://www.investorsinpeople.com/.

Poradcem a implementátorem tohoto standardu jsem dodnes.

Nejcennější zkušenosti jsem však získával a více než 20 let stále získávám přímo v lektorské, koučovací a poradenské práci s českými firmami a institucemi.

Pracuji mimo jiné jako mentor pro Britskou hospodářskou komoru v rámci programu Equilibrium https://www.britishchamber.cz/programmes/equilibrium/ i jako mentor pro mladé lidi v rámci Rotary distriktu 2240 pro ČR a SR https://www.rotary2240.org/.

 • Střední průmyslová škola strojnická Kopřivnice
 • Vysoká škola Báňská v Ostravě Ekonomická fakulta, ekonomika průmyslu
 • Institut průmyslově právní ochrany při Federálním Úřadu pro Vynálezy, Praha
 • 2-letý výcvik cílevědomého koučinku – MotivP, František Hroník a jeho tým
 • Trénink vůdcovství dle Johna C. Maxwella
 • Trénink vůdcovství, Stephen R. Covey – 7 návyků vysoce efektivních lidí + 8. návyk
 • Training of Investors in People Advisors, Velká Britanie
 • Training of Systemic Coaching – Extima Praha
 • Training of Management and Business Consultants Program - BKHF - NVF
 • Executive Development Program, AOTS Osaka – Japan
 • Training of Trainers Productivity Program, AOTS Japan/ISP ČR
 • Training of Management Trainers Certificate Programme, Velká Británie
 • Institute of Personnel and Development GB, England, Czech Republic
 • Training of the Czech Management Trainers Program, Ashridge Management College
 • Executive Development Programme, The William Davidson Institute, University of Michigan - USA
 • Senior Management Training Program, Ashridge Management College - England
 • Training course in the management of people, time and information, Gustav Kaser
 • Training International, Total Quality Management Seminar + ISO 9000 Internal Auditor Course ODI International
 • a desítky dalších kurzů v tuzemsku i zahraničí
 • 23 let TATRA a.s. od referenta pro zlepšovací návrhy, přes vedoucího odboru průmyslového vlastnictví a informací až po ředitele závodu osobních vozidel T 613 v závodě TATRA Příbor
 • 5 let ředitel pobočky Morava, Institut svazu průmyslu ČR
 • Od roku 2000 dosud - ředitel společnosti HM PARTNERS s.r.o., trenér, konzultant, kouč
 • Koučování ředitelů společností, projektových týmů a IIP šampiónů při zavádění mezinárodního standardu v řízení a rozvoji lidských zdrojů Investors in People
 • Koučování ředitelů organizací v programu rozvoje dodavatelů pro CzechInvest
 • Koučink týmů při realizaci komplexních projektů vzdělávání financovaných z EU
 • 20 let vedení programu RYLA pro výchovu mladých vůdců v ROTARY a celoživotní příprava a koučink nových skautských vůdců v rámci vedení střediska Junáka v Kopřivnici, rozvoj Rotary distriktu 2240 pro ČR a SR v pozici guvernéra 2018/19

Členství v organizacích

 • International Quality Centre for Investors in People Standard, Velká Británie
 • Institute of Personnel and Development, Velká Británie
 • Asociace trenérů a konzultantů managementu, Brno
 • The Czech Association of Japanese AOTS - prezident 2004-2014
 • Moravskoslezský automobilový klastr – viceprezident 2008-2018
 • Komora patentových zástupců ČR
 • Junák - Český skaut z.s., člen správní rady Skautské nadace Jaroslava Foglara
 • Rotary International, Guvernér Rotary distriktu 2240 pro ČR a SR 2018/19 a European Chair of International Fellowship of Scouting Rotarians

Moje motto

„Service above self“

Inspirace vedením

Oblíbený citát

Jsou vůdci, které lidi milují, jsou vůdci, které lidi nenávidí, ale nejlepší vůdci jsou takoví, kteří dokončili svoje dílo a lidé si řekli, dokázali jsme to sami!

V čem může být spolupráce se mnou jako s koučem přínosem

Co mohu nabídnout

Vyberte si

Ředitelský koučink

Program je určen ředitelům organizací, vedoucím pracovníkům na vrcholové úrovni.

Time management 4x4

Každému, kdo chce být šťastnější, zdravější a při tom zvýšit svou osobní efektivitu, mít lepší výsledky a žít v rovnováze.

Manažerský koučink

Program je určen manažerům a vedoucím na všech úrovních.

Pro další informace

Navštivte také

Jako ředitel poradenské a vzdělávací společnosti HM PARTNERS s.r.o. se podílím na jejím chodu i jako trenér, konzultant a kouč.

Založil jsem a vedu neziskový projekt LIDÉ V ROVNOVÁZE s cílem pomáhat lidem žít vědomý život ve zdraví, štěstí a spokojenosti, v rovnováze se sebou samými i světem kolem.