Zdeněk Michálek - Šakal

Skaut

Se skautingem jsem se seznámil na podzim 1966, kdy jsem vstoupil do turistického oddílu TJ TATRA Kopřivnice, vedeného podle skautských zásad bratrem Ivanem Váňou. Byl jsem členem družiny vlků. V roce 1968 jsem se stal oficielně skautem a složil skautský slib.
Tehdy jsem vedl jako rádce družinu Vyder v oddílu Stopařů, z níž jsem následně, v souvislosti se vznikem další družiny, vytvořil samostatný oddíl ve své rodné obci Závišice.
V roce 1969 jsem absolvoval Slezskou lesní školu v Hradci nad Moravicí a 24. 8. složil u táborového ohně do rukou bratra Jaromíra Večerka vůdcovský slib.
V práci s mládeží jsem pokračoval i po zákazu skautingu až do nástupu na vojenskou základní službu v roce 1972.
Po návratu do civilu jsem pomáhal s vedením oddílu Stopařů, tehdy již opět turistického.
Pomoc spočívala v organizační práci a získávání prostředků na činnost.
Po sametové revoluci v roce 1989 jsem se zapojil do přípravy a rozjezdu skautingu a pomáhal s vedením kopřivnického střediska. V roce 1997 jsem ve spolupráci a za podpory Rotary zahájil sérii NEO táborů, táborů pro neorganizované děti, která trvá dodnes.

Když v srpnu 1999 náhle zemřel vůdce střediska Ivan Váňa - Akela, (shodou okolností v mých rukou), tak jsem byl na podzim 1999 na mimořádném sněmu zvolen jeho nástupcem.
Ihned jsem přistoupil ke transformaci střediska podle moderních principů vedení a propojení křesťanských a všeobecněji vedených oddílů. Dne 28. 11. 1999 jsem složil vůdcovské zkoušky a zorganizoval řadu vůdcovských a rádcovských kurzů.
Při přebíraní funkce mělo středisko 5 lidí s vůdcovskými zkouškami, při předávání střediska Kryštofu Hyvnarovi v roce 2009 jich bylo více než 20. V roce 1999 bylo ve středisku registrováno 130 členů ve 4 oddílech. Při předávání cca 250 v 8 oddílech.

Od roku 1999 jsem pod hlavičkou Rotary uspořádal 16 ročníků Ryla seminářů pro mladé talentované vůdčí osobnosti, kterých se zúčastnilo téměř 300 lidí, mezi nimiž byla i řada skautů.

Přijetí do světové skautské nadace 2007

Významně jsem se podílel na přípravě účasti českých skautů na Jamboree v Anglii v roce 2007. Zformoval jsem 40-ti člennou Moravskoslezskou výpravu a stal jsem se členem IST – Mezinárodního servisního týmu. Jako aktivní člen Rotary jsem zprostředkoval celkem 306.000 Kč, které byly různými Rotary kluby na projekt Jamboree věnovány. Osobně jsem Moravskoslezskou výpravu podpořil částkou 100.000 Kč. Přes svou firmu HM PARTNERS, dále firmy Tatra, Arcelor Mittal, Třinecké Železárny, PST Ostrava, DHL, pivovar Bernard a jiné, jsem získal na Jamboree částku cca 1,5 milionu Kč.
Za tuto činnost jsem byl vyznamenán Medailí díků.
Na Jamboree v Londýně jsem se oficiálně stal následovníkem R. B. Powella a členem Světové skautské nadace, vedené švédským králem Karlem Gustavem. Přispěl jsem do ní částkou 10 000,- USD.
Rovněž jsem inicioval vstup do Evropské skautské nadace pro Rotary distrikt 2240 Česká a Slovenská republika i samotné středisko Junáka v Kopřivnici.

Od účasti na světovém Rotary konventu v Chicagu v roce 2005 jsem se stal aktivním členem IFSR – Mezinárodní asociace skautujících Rotariánů a od té doby sbližuji práci obou organizací. Výsledkem bylo uzavření oficielní dohody mezi Českým Junákem a Rotary distriktem 2240 v květnu 2006. Za tyto aktivity jsem obdržel nejvyšší distriktní vyznamenání cenu Tomáše Bati a prezidentem Rotary International mi byla udělena cena Cliffa Dochtermanna. V květnu 2009 se stejnou dohodu podařilo uzavřít i se Slovenským skautingem.

V roce 2009 jsem spolu se svým střediskovým týmem vybudoval a zprovoznil nové Skautské centrum VANAIVAN v celkové hodnotě díla 20,4 mil. Kč. To nyní slouží skautům z celé republiky i široké veřejnosti – viz www.vanaivan.cz.
Dne 24. 4. 2010 jsem převzal na Ivančeně z rukou starosty Junáka Josefa Výprachtického Medaili Svatého Jiří – stříbrný stupeň, jako ocenění mé soustavné výchovné práce ve skautském hnutí.

Několik let jsem pracoval v představenstvu ústřední skautské nadace Jaroslava Foglara. V té době jsem inicioval vznik filmu o českém skautingu – Jednou skautem, navždy skautem, natočený kameramankou a režisérkou Olgou Špátovou. Viz https://www.ceskatelevize.cz/porady/11089212548-jednou-skautem-navzdy-skautem/

V letech 2018/19 jsem byl guvernérem Rotary distriktu 2240 pro Českou a Slovenskou republiku a aktivně propojoval skauty a rotariány. Viz www.rotary2240.org

Obnovil jsem Rotary klub Frýdek- Místek a přesunul jeho činnost do Kopřivnice. Viz: https://www.facebook.com/RC.FMK

Nyní vedu distriktní Fellowship skautujících rotariánů a rovněž jsem předsedou evropského fellowshipu skautujících rotariánů. Viz http://www.scoutingrotarians.org/